Allmänt om Råttan/musen:

Råttorna härstammar ursprungligen från Asiens östliga regioner. Men har med människan spritt sig över hela jordklotet.
Den vanligaste förekommande tamråttan är domesticerad  brunråtta och har blivit alltmer omtyckt som sällskapsdjur.
Genom att tillvarata spontana färgmutationer har man fått fram ett stort antal färgvariationer.
Råttan är ett mycket socialt djur som snabbt blir tamt och oerhört tillgivet om den de hanteras rätt. Råttan är nattaktiv.
De är väldigt "intelligenta" p.g.a. sin stora anpassningsförmåga och lär sig därför snabbt.
Råttor är inte toleranta mot andra djurarter. De är allätare och angriper andra djur som de tror sig kunna ro på.
De lever i flock och ska hållas i minst ett par. En hane och en hona är det mest naturliga. Två könsmogna hanar rekommenderas ej. Men en hane och flera honor brukar gå bra. I vissa böcker rekommenderar man att man har upp till 10 stycken råttor i en flock.

Glöm ej att de behöver sysselsättning!

Utfodring:

Råttan är allätare och huvudfoder är mus och råttpellets som även innehåller animaliskt protein. Att råttan äter hårda pellets är mycket bra för tänderna som då får mekanisk slitning vilket är naturligt för ett djur som gnager väldigt mycket i naturen.  En gnagare som inte får hårda saker att gnaga på kan lätt få för långa tänder. Det märker inte en oerfaren djurägare så lätt i början.
Som tillskott behöver de gnagarblandning, frukt, grönsaker, husmanskost.
Fri tillgång till    vatten, saltsten  och kalksten!

Övrigt:

Råttor kan bli upp till 4 år. De kan få ungar var tredje vecka.
Honan  behöver vila emellanåt så man låter honan vila efter två kullar.
Vill man inte ha ungar så kan man kastrera hanen så får de i alla fall ett naturligare liv ihop än om man har två av samma kön. Det blir ofta revirstrider mellan råttor av samma kön men det märker tyvärr inte alltid djurägaren som inte har så mycket erfarenhet.
De striderna har man oftast inte mellan olika kön. Att en hona får två kullar ungar efter varandra är helt naturligt annars skulle de ha löpperioder som t.ex. hundar. 
Att man som djurägare sedan bör sära på hanen och honan eller kastrera hanen är djurägarens ansvar.
Man bör tänka på att det skall vara det bästa för djuren och inte för djurägaren. Det glömmer många !!!
Råttan är dräktig vanligen i 25 dygn och ungarna föds blinda och utan päls. Ögonen brukar öppnas på 10:e dygnet. De diar i ca tre veckor och innan dess bör man inte sära de från mamman. 
Det är visserligen bättre om de får vara med sin mamma upp till 6 veckor. Råttan är könsmogen från ca 6:e veckan men det förekommer även tidigare. Vanligtvis kan en hona få ungar upp till 18 månaders ålder.

Allmänt om musen:

I stort överensstämmer informationen om råttan med musen. 
Den vilda musen finns spridd över hela jordklotet utom på Arktis och Antarktis och finns i ca 90 släkten.
Det vanligaste är att en mus inte blir mer än 2 år men vid rätt skötsel så förekommer det att de blir äldre, i övrig skötsel se råtta.
Ungarna diar till ca 3 veckors ålder men är självständiga från 4 veckor.
Kullarna brukar vara 4-12 ungar. Möss är könsmogna från 3 veckors ålder.

 

 Smådjur